Seçilmiş Organik ve İnorganik Ksenobiyotiklerin Biyolojik Sistemlerde Davranışlarının İncelenmesi ve Yapı-Etki İlişkisi (SAR) Modellerinin Oluşturulması

Kodu: 
105Y379
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı