Yaban Hayat Dostu Tarım: Türkiye'de Küçük Ölçekli Çiftçiler Perspektifinden Fizibilite, Maliyetler ve Etkinliğin Analizi

Proje Özeti: 

Bu projede yaban hayat dostu tarım yöntemlerinin fizibilitesini, maliyetlerini ve etkinliğini araştırmayı amaçlıyoruz. Pilot çalışma alanımız İzmir’deki küçük ölçekli çiftçilerle derinlemesine görüşmeler ve anketler yaparak bu yöntemlerin benimsenmesine ilişkin veri toplamayı, çevresel DNA analizi ve akustik izleme yöntemleri ile de etkinliğine ilişkin değerlendirme yapmayı planlıyoruz.

Kodu: 
21YSUP2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı