Türkiye'de Döngüsel Bir Geçişin Olanakları: Tekstil Üretiminin Yaşam Döngüsü Analizi

Proje Özeti: 

Bu proje, kot üretimindeki döngüsel dönüşümün olanaklarını vaka analizleri üzerinden araştırmayı amaçlamaktadır. Kirletici ve kaynak bağımlı bir sektör olarak tekstil sektörü, kullanılan materyal, enerji, su ve atıklar bağlamında incelenecektir. Döngüsel ekonomi perspektifinden yaşam döngüsü analizi metodu uygulanacaktır.

Kodu: 
22Y00P3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte