Türk Milliyetçiliğinin Farklı Tezahürleri: Türkiye'de Varolan Milliyetçilik Algılarının Bir Analizi

Proje Özeti: 

Bu araştırma, Türkiye toplumunda var olan farklı milliyetçilik tiplerini ve bunların nüfus içindeki dağılımını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Kodu: 
22BP7
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Sonuçlandı