Sularda Canlı Bakteriyel Patojenlerin Metagenomik Yaklaşımla Tespiti

Kodu: 
119Y292
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı