Sayısal Ekranların Görüntü İşleme Yardımıyla Göz Kırılma Kusurlarını Telafi Edecek Biçimde Ayarlanması

Proje Özeti: 

Kimi göz bozuklukları yüksek dereceli doğası gereği lensle giderilemez ve ameliyatlar da kalıcı çözüm sunamaz. Böyle durumlar için göz kusurunun matematiksel olarak modellenmesi önerilmektedir. Göz kusurları doğru bir biçimde modellenirse, göz kusurlarının bulanık görme benzetimi yapılabilir. Ardından sayısal ekranlar, bu modele göre “bulanıklaştırılabilir” ve bunun sonucunda hastanın net görmesi sağlanabilir.

Kodu: 
19A02P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı