Sahraaltı Afrikası’nda İklim Değişikliği Analizi

Proje Özeti: 
İklim değişikliğinin Sahraaltı ülkeleri pekçok yönden etkilemesi beklenmektedir.
İklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları karşısında bölge insanlarının uyum
kapasitesinin geliştirilmesi ve erken uyarı sistemleri gibi uygulamalarla kuraklık,
yağış ve ısı dalgaları ile mücadele etmek mümkün olabilmektedir.
 Aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddetindeki artış tarım, turizm, enerji gibi bazı
sektörleri doğrudan etkileyerek sektörel riskleri arttıran önemli bir faktör olacaktır.
Bu anlamda tarıma dayalı geçim kaynaklarının yoğunluğu ve kısıtlı su mevcudiyeti
nedeniyle en çok etkilenebilecek sektörün tarım sektörü olması beklenmektedir.
Ayrıca, bölgede beklenen biyoçeşitlilik kaybı ve yeterli su kaynaklarının azlığı, gıda
ürünlerinin enerji bitkileri ile yer değiştirmesine bağlı gıda güvenliğinin ciddi şekilde
risk altında olacağı tahmin edilmektedir
Kodu: 
19B03P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı