Remote Structural Monitoring via Laser Vibrometry

Proje Özeti: 

Lazer vibrometri yöntemi ile inşaat, yapı ve deprem mühendisliği ile mimari dallarında, çok ilginç kullanım sahalarında uygulama yapılabilmektedir. Bunun sebebi, güncel lazer vibrometri cihazlarının bazı modellerinin uzaktaki yapıların titreşimlerini yüksek çözünülürlükte ölçebilmeleridir. Böylelikle ulaşılması imkansız, hasarlı veya tehlikeli yapıların modal titreşim özelliklerinin belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu projenin amacı, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesindeki Yapısal Sağlık İzleme Laboratuvarı altyapısını bir 'Remote Laser Vibrometer' satın alarak, ve cihazın kullanımı konusunda eğitilmiş bir araştırmacı ve teknisyen grubu oluşturarak, iyileştirmektir. Bu ekip sistemin üniversite dışından ve içinden araştırma ve uygulama projelerinde kullanımına yardımcı olacaktır.

Kodu: 
18TS2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı