Prototip Bir Binanın Türkiye'nin Tüm Şehirlerine Yönelik Optimum Yalıtım Kalınlığının Stokastik Bir Yaklaşımla Belirlenmesi

Proje Özeti: 

Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki tüm şehirler için optimum yalıtım kalınlığının stokastik bir yöntem ile belirlenmesidir.

Kodu: 
20A04P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Yürürlükte