Protein Birikimlerinin Algılanması İçin Fiber Optik Temelli Biyosensör Geliştirilmesi

Proje Özeti: 

Bu çalışmada, farklı şekillerde fiber optik prob yüzeyleri oluşturulacak ve oluşturulan yüzeyler üzerinde Lokalize Yüzey Plazmon Rezonansı (LYPR) meydana getirerek Parkinson hastalığında biyobelirteç olarak kullanılan alfa-sinüklein protein birikimininin in vitro ortamda saptanmasına odaklanılacaktır.

Alan: 
Kodu: 
21XD2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı