Ölçeklendirme Çözümleri ve Adiyabatik Metotlarla AdS/CFT'den Genelleştirilmiş Holografiye

Kodu: 
117F376
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı