NLRP7'nin Tümör Oluşumundaki ve Tümör İmmün Çevresindeki Etkisi

Proje Özeti: 

NLRP7 NOD- benzeri reseptörlerden biridir. Bu reseptörler sitosolik PAMP veya DAMP moleküllerini tanırlar. Monositlerin enfeksiyonunda proenflamatuar olarak davranırlar. Endometriyal ve testiküler seminoma kanserleriyle ilişkilendirilmişlerdir. Bu projede NLRP7’nin tümör immün mikroçevresindeki etkisi ksenograft fare modellerinde çalışılacaktır.

Kodu: 
22BM5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte