Mikrokanalda Üç Faz Akışın Termal ve Elektrik Alan Etkisinde Lineer Kararlılık Analizi

Proje Özeti: 

Bu çalışmada; hidrodinamik olarak aktif, yarı iletken ve Newtonyen üç akışkan arasındaki arayüzey lineer kararlılık analizi ile incelenecektir. Bu sayede, damlacık oluşturmanın ilk adımı olan arayüzey bozulması için gereken koşullar parametrik olarak belirlenecek, sıvıların elektriksel ve fiziksel özelliklerinin, uygulanan sıcaklık ve voltaj farkının arayüzey kararsızlığı üzerindeki etkisi açıklanacaktır.

Kodu: 
21A05P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı