Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kayıtlı ve Kayıt Dışı Sektör

Proje Özeti: 

Bu projede, hem 73 ülkeyi kapsayan ülkelerarası bir veritabanı hem de Türkiye ekonomisinden 1000 firmayı kapsayacak şekilde yapılmış olan firma seviyesinde bir anketten çıkan veritabanı yoluyla, kayıt dışılık ve kurumsal sosyal sorumluluk arasındaki ilişki araştırılmaktadır.

Kodu: 
20C01P5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı