Konya Ovasında Pestisitlerin Akıbetini ve Taşınması

Proje Özeti: 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin önemli tarım alanlarından biri olan Konya Ovası’nda yaygın olarak kullanılan herbisitlerin akıbetini ve potansiyel taşınımını incelemektir. Bu proje, saha çalışmaları, laboratuvar deneyleri ve nümerik modelleme olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.

Kodu: 
20Y00M3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı