Koaservatların Yapısına Makromoleküllerin Yüzey Eğriliğinin Etkisi ve Oluşturulan Koaservatların Hofmeister Serisindeki Farklı Anyonik İyonlar Vasıtasıyla Ayrışması

Proje Özeti: 

Kompleks koaservasyonunu oluşturan makromoleküllerin yüzey eğriliğinin koaservatın yapısına etkisi, hiyalüronik asit-bovin serum albümin ve hiyalüronik asit – kitozan sistemlerinin karşılaştırılmasıyla küçük açılı nötron saçılımı (SANS) yöntemi kullanarak incelenecektir. Ayrıca bu iki sistemden oluşan koaservatların, farklı değerlik ve çeşide sahip Hofmeister serisindeki anyonlar tarafından ayrıştırılması incelenecektir.

Kodu: 
19B05P4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı