Kazıklı Rıhtım Yapılarının Yapı-Zemin Etkileşimi Dikkate Alınarak Deprem Tepkisinin İncelenmesi

Proje Özeti: 

Projenin ana amacı kazıklı rıhtım yapılarının boyuna yöndeki deprem davranışının araştırılması ve bu etkinin kazıklı rıhtım yapılarının genel deprem davranışına olan etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu anlamda, bu çalışmanın kazıklı rıhtım yapılarının analiz ve tasarımı ile ilgili alanda önemli bir boşluğu doldurması beklenmektedir.

Kodu: 
22TD2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte