Katalitik CO2 Hidrojenasyonu ile Dimetil Eter Üretiminin Parametrik İncelenmesi

Proje Özeti: 

Önerilen proje çalışması tek aşamalı CO2 hidrojenasyonu ile dimetil eter (DME) üretimi için aktif ve yüksek dayanımlı katalizörlerin geliştirilmesini hedeflemektedir. CO2 hidrojenasyonu ile metanol üretimi ve oluşan metanolün dehidrasyonu ile DME sentezine yönelik katalizörlerin sentezi ve reaksiyon şartlarında incelenmesi projenin içeriğini teşkil etmektedir.

Kodu: 
19A05M5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı