İskelet Kasına Özgü Mitokondriyal Aspartil-tRNA Sentetaz (DARS2) Eksikliğinin, Özellikle Mitokondriyal Stres Yolakları Çerçevesinde, Farede Karakterize Edilmesi

Kodu: 
119C022
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı