İnsan-Makina İletişimi için Yeni Bir Dilin Tasarımı

Kodu: 
03A0201
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2003
Durumu: 
Sonuçlandı