İleri Kanal İşaret-gürültü Oranı Kestirim Tekniklerinin Tasarım ve Analizi

Proje Özeti: 

Otomatik modülasyon sınıflandırma (AMC) sistemleri, askeri ve sivil alanlarda uygulamaları bulunan bir kablosuz haberleşme sistemleri konusudur. Genellikle, AMC çalışmalarında işaret-gürültü oranının (SNR) mükemmel biçimde bilindiği, SNR kestirim çalışmalarında ise modülasyonun bilindiği varsayılmaktadır. Bu projede, alınan işaretin istatistiksel momentleri kullanılarak SNR kestirimi yapan bir teknik geliştirilecektir.

Kodu: 
19A02P3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı