Hekim ve Hastanelerin Çatışan Teşvik Sistemleri Altında Davranışlarının Modellenmesi: Hastanelerde Küresel Bütçe Altında Hekimlere Hizmet Başı Ödeme

Kodu: 
18C01P5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı