Green Synthesis of Magnetically Responsive Multi-functional Iron Oxide Nanocomposites of Activated Black Tea (Camellia Sinensis) Waste: A Compative Study of Bio-sorbent Source and Methodology

Proje Özeti: 

Bu çalışma karbon kaynağı ve doğal indirgen madde olarak çay atıklarının demir türevi nano-parçacıklarla modifiye edilerek magnetik özelliklerde çok fonksiyonlu bir nano-sorbent eldesini amaçlamaktadır. Önerilen projede adsorbentin sudan kolay ayrıştırılması, kararlı yapıda olması ve aynı anda fenol, kurşun, akrilamid gibi kirleticileri sudan uzaklaştırabilmesi için üretim metodu optimize edilecektir.

Kodu: 
19Y00P8
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı