An fMRI-supported Study of Feedback-type-dependence in Artistic Expression of Emotions

Proje Özeti: 

Bu projenin amacı, nicel ve nitel geribildirim tiplerinin verilen bir görevi yapan bir kişinin duygu durumu ve kendilik algısı üzerinde farklı etkiler yaratıp yaratmadığını, anket soruları ve fMRI ölçümleri yardımıyla incelemektir. Bu amaca yönelik olarak, duyguların sanatsal ifadesine yönelik bir ödev kullanılacaktır.

Kodu: 
19A02P6
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte