Fe3O4–PEG–BODIPY Nano Yapıların Fiziğinin ve Metal İyonları ile Etkileşiminin Piko-saniye Zaman Korelasyonlu Tek Foton Sayım Yöntemiyle İncelenmesi

Proje Özeti: 
 Manyetit (Fe3O4) nano parçacıklar, kolay mıknatıslanma özelliklerinden dolayı, biyomedikal ve kimyasal uygulamalarda yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bu nano yapılar boya molekülleri ile birleştirilerek, İlaç taşıma sistemlerinde, medikal uygulamalarda,
sıvı ya da hücrelerde ağır metal iyonlarını saptayabilen mekanizmalarda kullanılmış, ancak kuantum optik ölçüm teknikleriyle bu
yapıların fiziksel mekanizmaları daha önce çalışılmamıştır. Önerilen projede, öncelikle manyetit nano parçacıkların üzerine bir
çeşit polimer olan PEG nano yapıları kaplanarak, parçacıklar daha stabil ve çevre koşullarına karşı daha dayanıklı hale getirilecek
ve bu polimerlerin üzerine BODIPY (Boron dipyrromethene difluoride) boya molekülleri bağlanacaktır.
Kodu: 
18B03D3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı