Eskişehir Havzasında Deprem Yer Hareketinin Sayısal Modellemesi

Proje Özeti: 

Bu çalışmada olası bir depremde Eskişehir’de beklenecek kuvvetli yer hareketinin zaman tanım alanında hesaplanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda küçük deprem kayıtlarının benzeşimi sonlu farklar yöntemi ile yapılarak Eskişehir havza hız modelinin gerçekliği test edilecektir. Sonrasında şehri etkileyecek en olası deprem senaryosu için geniş frekans bandında yer hareketi benzeşimi yapılacaktır.

Kodu: 
22TP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte