Emeklilik Fonları ve Hisse Senedi Piyasası Likiditesi Arasındaki İlişki: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Proje Özeti: 

Bu çalışmada, 18 yükselen piyasa ekonomisi için 2006-2019 yılları arasında emeklilik fonlarının hisse senedi piyasası likiditesi üzerine etkisi, finansal kriz ve kriz olmayan dönemler için incelenmektedir. Çalışmanın emeklilik fonlarının büyüklüğünü artırmak üzere geliştirilen otomatik katılım sistemlerine yönelik politika önerileri sunması da beklenmektedir.

Kodu: 
21CP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı