Dye Removal from Aqueous Media as Model Charged Contaminants Using Microalgae Bioadsorbants

Proje Özeti: 

Çesitli mikroalg türlerinin sudan kirlilik arıtma kapsamında boya adsorpsiyon kapasiteleri çalışılacaktır. Çevreci ve verimli bir yol sunan mikroalgler, hücre duvarları asidik ve bazik fonksiyonel gruplara sahip olduklarından biyoadsorban olarak kullanılmaya uygundur. Bu nedenle birçok mikroalg türünün adsorban kapasiteleri araştırılacak, buna ek olarak farklı yetiştirme koşullarının adsorban kapasitelerini nasıl etkilediği incelenecektir.

Kodu: 
19B05P3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı