Design and Synthesis of Novel Hyaluronic Acid Based Biodegradable Hydrogels for Biological Applications

Proje Özeti: 

Bu proje, protein salımı ve yara iyileştirme uygulamaları için biyobozunur, biyouyumlu ve biyomimetik bir yapı olarak kullanılabilecek hiyalüronik asit bazlı hidrojel sisteminin sentezine yönelik yeni bir yöntemi ortaya koymaktadır. Hidrojel sisteminin sentezinde kullanılacak kimya, hidrojelin hem doğal glikozaminoglikan ana yapısında hiyalüronidaz enzimi tarafından hem de disülfid bağı bazlı çapraz bağlama bölgesinde glutatiyon peptidi varlığında bozunmasına izin verir. Hidrojel sistemini çapraz bağlamak için, Furan ve maleimid grupları arasındaki Diels-Alder siklo katılım reaksiyonu kullanılacaktır.

Kodu: 
19B05M1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı