Deri Rejenerasyonu için Üç Boyutlu Elektrohidrodinamik ve Koaksiyel Biyoyazıcı Yöntemi ile Çok Fonksiyonlu Matrikslerin Üretimi

Kodu: 
213M730
Fon: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı