COVID-19 Konvelasan Plazma Vericilerinde Oluşan Antikor Etkinliğinin Belirlenmesi için Psödovirüse Dayalı Nötralizasyon Testi Geliştirilmesi

Proje Özeti: 

Bu projede, COVID-19 tedavisinde kullanılacak olan konvelasan plazma (KP) dönorlerinin periferik kanlarında bulunan antikorlarının virüse karşı nötralizasyon aktivitesinin belirmesi için psödovirüse dayalı bir test oluşturmak amaçlanmaktadır. Plazmadaki virüse özgül antikorların fonksiyonel aktivitelerini belirleyecek olan bu nötralizasyon testi, KP tedavisinin başarısını artıracak bir yöntem olarak da kullanılabilir.

Kodu: 
20B01SUP8
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı