Correlation Between Soil and Plant Components Water Contents to Predict Wildfire Using Dielectric Constant and Soil Moisture Active Passive (SMAP) Technology

Proje Özeti: 

Bu proje, Türkiye’nin Güney Bölgesinde yer alan orman bitki örtüsüne (otlar ve ağaçlar) ilişkin pratik ve kesin veriler sağlamayı amaçlamaktadır. Toprak Nemi Aktif Pasif (SMAP) uydu gözlem verisine göre hesaplanan toprak nem içeriğindeki değişim, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki serada yapılacak deneysel çalışma sonuçları ve EGE Üniversitesi’nde bitki bileşenlerinin dielektrik sabiti sonuçları ile karşılaştırılacaktır.

Kodu: 
20Y00P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı