Beton Yollar İçin Polipropilen Makro Lif Donatı Kullanımının Etkilerinin Değerlendirilmesi

Proje Özeti: 

Bu çalışma kapsamında beton yolların performansının lif donatılar kullanılarak artırılması üzerine çalışılacaktır. İlk olarak, lif donatıların katkısını artırmak üzere beton karışım prosedürü revize edilecek ve yöntemin etkinliği incelenecektir.

Kodu: 
22AD5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Sonuçlandı