Balkanlarda Çiftlikler, Toprak Sahipleri ve Tarımsal Üreticiler: Osmanlı Makedonyası'nda Sınıf İlişkileri (18-19. Yüzyıllar)

Proje Özeti: 

Bu doktora araştırma projesinin amacı Osmanlı Makedonyası’nda 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemde ortakçılık temelinde pazar için üretim yapan çiftliklerin, tarımsal ekonominin ve sınıf ilişkilerinin tarihsel bir analizini ortaya koymaktır.

Kodu: 
20B09D1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı