Anaerobik Ortamda Lignin Degrede Eden Bakteri Karakterizasyonu ve Fonksiyonel Analizi

Kodu: 
122Y399
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2023
Durumu: 
Yürürlükte