Özarpacı, S., Doğan, U., Ergintav, S., Çakır, Z., Zabcı, C., Özdemir, A., Erkoç, M.H., Ayruk, E.T., Farımaz, İ., “24 Ocak 2020 Mw 6.8 Sivrice Elazığ Depremi öncesi Hazar Gölü - Palu segmentinde (Doğu Anadolu Fayı) görülen krip hareketinin durumu”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 24. Çalıştayı, İstanbul, 2021.

Yayın Tarihi: 
Cuma, 1 Ocak, 2021
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: