Bildiri

Yıldırım, E., Hancılar, U., “Probabilistic Fragility Assessment of Pre-Code Reinforced Concrete Frame Buildings”, Arion, C., Scupin, A., Tiganescu, A. (eds.), Proceedings of the 3rd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 1844-1850. Bucharest/Romania: PUBLISHING Conspress & editors, 2022.

Türkçe

Utku, M., Çakır, R., Sözbilir, H., Softa, M., Ankaya Pamukçu, O., Çırmık, A., Eronat, A.H., Kalafat, D., “Batı Anadolu Moment Tensör Kataloglama ve Deprem Bilgi Sistemi Test Çalışmaları”, ATAG25 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı), İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2022.

Türkçe

Utku, M., Çakır, R., Kalafat, D., Sözbilir, H., Softa, M., Ankaya Pamukçu, O., Çırmık, A., Eronat, A.H., “Batı Anadolu Hız Modelleri Çalışma Grubu: Moment Tensör Çözümleri için Hız Modeli Testleri”, ATAG25 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı), İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2022.

Türkçe

Ülkü, O., Atıcı, A. T., Yeşilırmak, F.C., Hancılar, U., “Classifying and Predicting Earthquake Damage by Using Machine Learning After the 2020 Elazığ, Turkey Earthquake”, Arion, C., Scupin, A., Tiganescu, A. (eds.), Proceedings of the 3rd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 212-221. Bucharest/Romania: PUBLISHING Conspress & editors, 2022.

Türkçe

Ülkü, O., Atıcı, A.T., Yeşilırmak, F.C., Hancılar, U., “2020 Elazığ, Sivrice Depremi Sonrası Oluşan Yapı Deprem Hasarlarının Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahmini ve Algoritmaların karşılaştırılması”, 4. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Eskişehir, 2022.

Türkçe

Toksoy Y.S., Edinçliler A., “Effectiveness of Geosynthetics in Highway Embankments: Comparison of Pseudo-static and Dynamic Response Analysis”, International Conference on Innovative Solutions for Geotechnical Problems, in Honour of Prof. Erol Guler (ISGPEG2022), Boğaziçi University, Istanbul, 2022.

Türkçe

Toksoy Y.S., Edinçliler A., “Dynamic Response Analysis of Highway Embankments”, Fifth International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ZM2022), Near East University, Nicosia, Cyprus, 2022.

Türkçe

Tiryakioğlu, İ., Solak, H.İ., Aktuğ, B., Özener, H., Yavaşoğlu, H.H., Yiğit, C.Ö., Uğur, M. A., Yaşar, Ş. Ş., Baybura, T., Yılmaz, M., Poyraz, F., Hastaoğlu, K., Gülal, V.E., “Batı Anadolu’daki Jeodezik Çalışmalar ve Ön Sonuçları”, Yiğit, C. Ö., Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2022 Yılı Bilimsel Toplantısı, Gebze, 2022.

Türkçe

Sayfalar