Oksitetrasiklinin Biyogaz Üreten Havasız Çürütme Sistemlerindeki Mikrobiyal Popülasyonun Kompozisyonu Üzerine Etkisinin DGGE Yöntemiyle Araştırılması

Kodu: 
5201D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı