Fahri Doktora Unvanı

Fahri Doktora Unvanı

Boğaziçi Üniversitesi olarak Fahri Doktora Unvanı;

Bilim, Teknoloji, Sanat, Kültür ve Sosyal Hayatın Gelişmesi Yolunda ve Üniversitenin Temel Değerleri Doğrultusunda Seçkin Hizmet ve Katkıda Bulunan Kişilere Verilir.

Ödül Sahibi Verilme Nedeniazalan sırada Tarih
Andreas Tietze 1983
Hasan Bin Tallal 1982
Heath W. Lowry 1985
İdil Biret 1985
İhsan Doğramacı 1980
İlhan Usmanbaş 2000
Jane Norton Page 1985
Justin Mc Carthy 1985
Nejat Eczacıbaşı 1985
Özgen Acar 1996
Stanford Shaw 1985
Şinasi Orel 1981
Vecdi Diker 1985
Ahmed H. Zewail 'Femtochemistry' Adı Altında Yeni Bir Kimya Branşının Oluşmasını Sağlayan Öncü Çalışmaları Nedeniyle ve Kimya Bölümü'nün En Aktif Çalışma Alanları Olan Fiziko Kimya ve Hesapsal Kimya Alanında Bölüm İle İleride Yapacağı Çalışmalar Konusundaki Olumlu Tutumu Nedeniyle 2003
Peter Neve Anadolu Arkeolojisine Üstün Katkıları Nedeniyle 1989
George Bass Anadolu Medeniyetlerine Işık Tutan Çalışmaları, Sualtı Arkeolojisine Önemli Katkıları ve Bodrum Müzesi'ne Katkıları Nedeniyle 1987
Halet Çambel Arkeoloji Bilimine Yaptığı Katkılar ve Üniversitemizde Başlatılan Arkeolojik Çalışmalara Verdiği Destek Nedeniyle 2005
Erol Gelenbe Bilgisayar Mühendisliği ve Enformatik Alanında, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları İle Stokastik Modelleme Konularındaki Yüksek Nitelikli, Tüm Dünyada Olumlu Yankılar Bulan Katkıları Nedeniyle ve Üniversitemiz İle Çok Yönlü Süregelen Yakın İlişkiler Nedeniyle 2004
Federico Mayor Bilimsel Çalışmaları, Bilim Dünyasına Yaptığı Önemli Katkılar ve Hizmetler Nedeniyle 1993
Daron Acemoğlu Büyüme Teorisinden Çalışma Ekonomisine , İktisadi Politikadan İktisadi Kalkınmaya Çok Geniş Bir Alanda Disiplinler Arası Gelişmelere Öncülük Eden Teorik ve Ampirik Çalışmaları İle Evrensel Bilime Yaptığı Özgün ve Etkin Katkıları Nedeniyle 2011
Natuk Birkan Cumhuriyette Yetişen İlk Kuşak Aydınlardan Biri Olduğu, Gerek Kamu ve Gerekse Özel Kuruluşlarda Başarılı Geçen Yaşamının Sonunda Birikimlerinden Üniversitemize Önemli Miktarlarda Bağışta Bulunması Nedeniyle 2000
Patrik Bartholomew Dünyada ekolojik denge ve biyoçeşitliliğin korunması, endüstriyel kirlilik, temiz içme suyu kaynaklarının geniş kitlelere temini ve küresel iklim değişikliği gibi çeşitli çevre konularında öncülük yaptığı girişimler, geniş kitlelere yönelik olarak düzenlediği faaliyetler ile küresel ölçekte etkili olan ve farklılık yaratan mesajları nedeniyle 2013
Herr Traugott Fucs Eğitime Yapmış Olduğu Önemli Katkılar ve Hizmetler Nedeniyle 1995
Leyla Gencer Evrensel Bir Sanat Dalındaki Başarıları Nedeniyle 1989
Gülsin Onay Evrensel Boyutlu Bir Sanat Dalında Türkiye'nin Temsil Edilmesindeki Üstün Başarıları Nedeniyle 1988
Hüseyin Sermet Evrensel Boyutlu Bir Sanat Dalında Türkiye'nin Temsil Edilmesindeki Üstün Başarıları Nedeniyle 1988
Mehmet Bahattin Baysal Fiziksel Kimya, Polimer Kimyası ve Fiziği Alanlarında Önemli Yayınlarla Bezenmiş Parlak Bilimsel Yaşamını, Kariyeri Boyunca Yetiştirdiği 36 Doktora Öğrencisini, ODTÜ, İTÜ, TÜBİTAK, Gibi Bilimsel Kurumlardaki Üst Düzey Hizmetlerini ve 1990 Yılından Bu Yana Ek Görevli Olarak Üniversitemizde Lisansüstü Eğitimine Sağladığı Üstün Katkıları Nedeniyle 2002
Mikis Theodorakis Gerek Klasik Gerekse Popüler Müziğe Olan Özgün Katkıları, Demokrasi Savunuculuğu ve Türk-Yunan Dostluğuna Yönelik Çalışmaları Nedeniyle 2009
Türkan Saylan Gerek Türkiye'de Lepra ile Savş Konusundaki Başarılı Çalışmaları, Gerekse Her Kesimden, Her Bireyin Çağdaş Yaşam Koşullarına Eğitim Yoluyla Kavuşması Hedefi ile On Binlerce Gence Eğitim Olanakları Sağlayarak Yürüttüğü Sivil Toplu Çalışmaları Nedeniyle 2009
Fevzi Akkaya İnşaat Teknolojisindeki Üstün Katkıları Nedeniyle 1989
Sezai Türkeş İnşaat Teknolojisindeki Üstün Katkıları Nedeniyle 1989
W.C. Brown İnşaat Teknolojisindeki Üstün Katkıları Nedeniyle 1989
Çelik Gülersoy İstanbul'un Tarihi Değerlerinin Onarılıp Halka Açılmasındaki Katkıları Nedeniyle 1986
Erdal İnönü Matematiksel Fiziğe Katkıda Bulunmuş Bir Bilim Adamı ve Çalışmalarıyla Yurdumuzdaki Bilimsel Araştırma Kurumlarına Büyük Destek Sağlamış Bir İdareci ve Bir Politikacı Olması Nedeniyle 1993
Okan Demiriş Müzikte İcracı ve Kompozitör Olarak Başarıları ve Türk Opera Sanatına Seçkin Katkıları Nedeniyle 1986
Güher Pekinel Ön Saflara Geçmenin Çetin Olduğu Evrensel Bir Sanat Dalındaki Başarıları Nedeniyle 1987
Süher Pekinel Ön Saflara Geçmenin Çetin Olduğu Evrensel Bir Sanat Dalındaki Başarıları Nedeniyle 1987
N. Suraiya Faroqhi Osmanlı Tarihi Alanında Uluslararası Literatüre Yaptığı Güçlü Katkıları, Dünya Tarihçiliği İle Osmanlı Tarihçiliğini Birbirlerine Yaklaştırma Yolundaki Çabaları, Akademik Yaşamı Boyunca Türkiye'de ve Yurtdışında Pek Çok Akademisyenin Yetişmesi İçin Harcadığı Gayretleri ve 1996 Yılından Bu Yana Yarı Zamanlı Konuk Öğretim Üyesi Olarak Üniversitemizin Bilimsel Yaşamına Yaptığı Katkıları Nedeniyle 2002
Godfrey Goodwin Osmanlı Tarihi, Özellikle Osmanlı Sanat Tarihine Önemli Katkılarda Bulunmuş Bir Bilim Adamı Olduğu, Ayrıca Robert College Döneminden Başlayarak, Bugünlere Kadar Üniversitemize Vermiş Olduğu Hizmetler Nedeniyle 2000
Zeynep Çelik Otuz yıldır Osmanlı kent, kültür ve zihniyet tarihi alanlarında yapmış olduğu öncü ve özgün çalışmalarından ve Osmanlı tarihçiliğinin kendi sınırlarını aşarak dünya tarihçiliğiyle eklenmesi yönünde yapmış olduğu katkılardan dolayı 2013
Talat Halman Şair, Eleştirici ve Çevirmen Olarak Eserlerinden ve Özellikle Türk Edebiyatının Zenginliklerinin İngilizceye Aktarılmasındaki Katkıları Nedeniyle 1988
Yaşar Kemal Şiirsel bir Dille Çağdaş Romanlar Yazan, Modern Romanla Epik Anlatım Biçimlerini başarıyla Bağdaştıran, Yirminci Yüzyıl Türk Edebiyatının En Etkin Romancılarından Olması Nedeniyle 2009
Tamer Başar Sistem Teorisine Yapmış Olduğu Özgün ve Kalıcı Katkılar Nedeniyle 2012
Şeyla Benhabib Sosyal Bilime Dünya Çapında Yaptığı Özgün Katkılarla Örnek Bir Bilim Kadını Olması Nedeniyle 2012
Goeffery Lewis Türk Dili ve Kültürü Konusunda Araştırma ve Çalışmaları, Türkiye'nin Tanıtılmasına Değerli Hizmetleri Nedeniyle 1986
Nuri Bilge Ceylan Türk sinemasına kazandırdığı şiirsel bir sinemotografiyle bezeli, evrensel deneyimlere tercüman, uluslararası alanda kendini kabul ettirmiş özgün yapıtları ve genç kuşakları sinema sanatına özendirme konusunda oynadığı rol nedeniyle 2010
Esin Aka Atıl Türk Tarihinin ve Kültürünün Evrensel Boyutlar İçinde Tanıtılması İçin Önemli Sergiler ve Yayınlar Yolu ile Yaptığı Katkılar Nedeniyle 1987
Gencay Gürün Türk Tiyatro Sanatına Üstün Katkıları Nedeniyle 1989
Orhan Pamuk Türk ve Dünya Edebiyatları'na Yapmış Olduğu Katkılar, Türk Dili'nin ve Türk Edebiyatı'nın Dünyaca Tanınmasına Neden Olan Seçkin Edebi Eserleri Nedeniyle 2007
Adalet Ağaoğlu Türkçe roman alanındaki özgün ve öncü eserleri ile ülkemizin kültürel ve düşünsel dünyasına yaptığı katkılardan dolayı 2018
Feyyaz Berker Türkiye'nin Model Endüstrileşmesindeki Katkıları ve Özellikle Türk Eğitimine Yapmakta Olduğu Faal ve Önemli Hizmetler Nedeniyle 1986
Hayrettin Karaca Türkiye’de çevre bilincinin oluşması, yok olma tehlikesi altında bulunan bitki ve ağaç türlerinin belirlenmesi ve koruma altına alınması çalışmalarının yanı sıra, var olan biyolojik çevre ve habitatın korunması yönündeki çabaları nedeniyle 2014
İsmail Beşikçi Türkiye’de ve dünyada sosyal bilimlerin gelişmesine yaptığı olağanüstü katkıları nedeniyle 2013
Suna Kıraç Ülkemizde Eğitim ve Araştırmaya Birçok Alanda Çok Önemli ve Özgün Katkılarda Bulunması Nedeniyle 2008
Engin Bermek Ülkemizde Moleküler Biyoloji araştırma alanının açılması bu alandaki bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılması, değerli bilim insanları yetiştirilmesine imkan verilen kurumların oluşturulmasına katkıları ve Moleküler Biyoloji alanında uluslararası kuruluşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş olması nedeniyle 2013
A. Nihat Gökyiğit Uluslararası Başarılar Kazanan Bilim Adamı Olmasının Yanısıra, Doğal Çevrenin ve Doğal Varlıklarımızın Korunmasını Teşvik Eden, Ekolojik Dengeleri Gözeten Uyumlu Kalkınma Modelleri Üzerine Yaptığı Başarılı ve Örnek Çalışmaları Dolayısıyla 2003
Ara Güler Üstün nitelikli fotoğraf çalışmaları ile toplumun, bireyin ve şehirleşmenin geçirdiği hızlı dönüşüm ve değişimleri duyarlık ile belgelemesi; Türkiye tarihinin ve gündelik yaşamının çok renkli dokusunu tanıtmış olması nedeniyle 2014
Halil İnalcık Uzun Yıllardan Beri Türk Osmanlı Tarihi Üzerinde Titiz ve Başarılı İncelemeleri ile Tarih Bilimine Katkıları Nedeniyle 1986
Mete Sözen Yapı Mühendisliğinde ve Özellikle Betonarme ve Deprem Mühendisliği Alanlarında Yapmış Olduğu Üstün Katkıları Nedeniyle 1988
Fazıl Say Yorumcu ve Besteci Olarak Müziğe Yaptığı Katkıları, Ülke İçinde Klasik Müziğin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çabaları ve Ülkemizi ve Sanatını Yurtdışında Temsil Etmekteki Başarısı Nedeniyle 2008