Müller Hücrelerinde SIK2 Ve Akt2 Moleküllerinin Glukoz Metabolizmasında Yer Alma Olasılığının İrdelenmesi

Kodu: 
108T646
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı