Modifiye Montmorilonit Destekli ZnO Katalistleri Karakterizasyon ve Fotoaktivite Çalışmaları

Kodu: 
16B05P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2016
Durumu: 
Sonuçlandı