Mikroyosunların OMİK Teknikler Kullanılarak Sistem Seviyesinde Biyoyakıt Potansiyellerinin Arttırılması

Kodu: 
115C019
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı