Metanolün Anaerobik Ardışık Kesikli Anaerobik Reaktörlerde Mikroyal Türler Üzerine Etkisinin DGGE Yöntemi ile Belirlenmesi

Kodu: 
08M108
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı