Mamogram Veri Tabanı Geliştirilmesi ve Mamografide Mikro-Kalsifikasyonların Saptanması

Kodu: 
01HX101D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı