Kuzey Anadolu Fayının Düzce-Kocaeli Bölümünün Sismololojik Yöntemlerle İncelenmesi için Geçici Bir Sismik Ağ: Kabuk-Üst Manto Yapısı ve Depremlerin Aktif Faylarla İlişkilendirilmesi

Kodu: 
6922P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı