Küçük Ölçekli İnsansız Hava Araçları İçin Akıllı Kanat Tasarımı ve Denetimi

Kodu: 
5124D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Yürürlükte