Karmaşık Meteorolojik Alanların Simülasyonları ile Şehir ve Bölgesel Ölçekte Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği

Kodu: 
05Y105
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı