İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sisteminde (I-NET) Kullanılan Kayıtçı Sistemlerinin Farklı Kurulum Düzenekleriyle Sarsma Masası Testleri

Kodu: 
7141P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı