İşletme Yönetişiminin Yönetimsel Algılanışının Sanayi Şirketlerinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi: Hissedar Yönetişimi ile Paydaş Yönetişimin Karşılaştırılması

Kodu: 
06C201D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı