Improving Competitive Intelligence Abilities of Small and Medium Sized Enterprises (KOBİ’lerin Ticari İstihbarat Kapasitelerinin Geliştirilmesi) (I-CIA of SME

Kodu: 
58000193
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı